Bài thơ cho thầy Lê Văn Bách nhân ngày 20 tháng 11

0
Blog Cuộc Sống

thay-le-van-bach

THẦY TÔI

“Vi nhân nan”
Kính nhớ thầy Lê Văn Bách
Không là Nhà giáo Nhân dân,
cũng không Thầy thuốc Ưu tú,
Thầy tôi,
một công dân bình thường,
trầm lặng!

Không thờ ơ trước sự nghèo khổ,
cũng không vô cảm với những nỗi đau,
Thầy tôi,
một thầy thuốc bình thường,
nhân hậu!
Không khoe khoang kiến thức,
cũng không suy tính thiệt hơn,
Thầy tôi,
một thầy giáo bình thường,
mẫu mực!
Không trau chuốt vẻ ngoài,
cũng không lập dị,
Thầy tôi,
phong thái bình thường,
mộc mạc!
Không dùng những lời hoa mỹ,
cũng chẳng đại ngôn,
Thầy tôi,
luôn nói những điều bình thường,
chân thật!
Ôi, người Thầy của tôi,
một thầy thuốc bình thường,
một thầy giáo bình thường,
một công dân bình thường,
mà sao?
một đời tôi,
không theo kịp!!!

Bác Sĩ Phan Thanh Sơn

di-but-thay-le-van-bach