NHẬT KÝ LANG THANG 13: Đi Tìm Anh Bạn Châu Phi

NHẬT KÝ LANG THANG 13: Đi Tìm Anh Bạn Châu Phi

Những năm 1973, 1974 mình lang bạt ở Sài Gòn. Sống cô độc, mất định hướng, lúc đó chỉ biết vùi đầu vào sách và kỳ diệu thay những cuốn

NHẬT KÝ LANG THANG 12: Tia Nắng Hiếm Hoi Mùa Đông

NHẬT KÝ LANG THANG 12: Tia Nắng Hiếm Hoi Mùa Đông

Huế có câu nói rất thú vị: “mưa thúi đất!”, để nói về cái mưa dầm dề từ ngày nầy qua ngày khác, làm cho đất như bị ngâm trong

NHẬT KÝ LANG THANG 11: Mộ Điềm Phùng Thị

NHẬT KÝ LANG THANG 11: Mộ Điềm Phùng Thị

Đọc bài viết “Điềm Phùng Thị” em tôi của bà Phùng Thị Đậu mới biết thân sinh của nhà điêu khắc làm Tham Công trông coi công việc xây cất

NHẬT KÝ LANG THANG 10: Lăng Cơ Thánh

NHẬT KÝ LANG THANG 10: Lăng Cơ Thánh

Chiều ni trời đẹp lang thang dọc sông Hương về phía Thượng nguồn. Qua khỏi lăng Thiệu Trị, lẫn trong rừng thông xanh bạt ngàn, nổi bật một ngôi lăng

NHẬT KÝ LANG THANG 9: Nghệ Thuật Điêu Khắc

NHẬT KÝ LANG THANG 9: Nghệ Thuật Điêu Khắc

Có những người không phải gốc Huế nhưng lại “rất Huế”. Điêu khắc gia Lê Thành Nhơn là một điển hình đặc sắc. Ông Nhơn sinh ra ở Thủ Dầu